Установите Flash player для полного просмотра сайта!

Відкритий туризм: доступність відпочинку на Івано-Франківщині для людей з особливими потребами

Музейне Коло Прикарпаття

До уваги керівників закладів проживання – обов’язкова сертифікація

12:10

Для Івано-Франківщини проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Львові відкриває широкі можливості для формування привабливого туристичного іміджу та залучення значної кількості іноземних туристів в область. В контексті підготовки області до Чемпіонату важливим є наявність бази розміщення для гостей Чемпіонату, до якої будуть відноситися заклади розміщення з категорією 3 та вище зірок. Претендувати на категорійність заклад розміщення може після проведення сертифікації послуг проживання.

Закладам, які зацікавлені в участі в обслуговуванні гостей Чемпіонату, законодавчо надаються певні пільги. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» з 01 січня 2011 року тимчасово, строком на 10 років, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», у разі якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року.

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та харчування підлягають обов’язковій сертифікації згідно Закону України «Про туризм», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового (розміщення) проживання» від 15.03.2006 р. №297, «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 02.02.2005 р. №28 та Правил обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 27.01.1999 р. №37 (у редакції від 03.09.2007 р. №207).

Сертифікація вищезазначених послуг стосовно безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля здійснюється відповідно до вимог чинних нормативних документів України.

Процедура проведення обов’язкової сертифікації послуг з розміщення передбачає:

- подання заявки (форма встановленого зразка);

- попередня (заочна) оцінка – аналіз вихідних матеріалів і документів заявника;

- обстеження засобу розміщення (перевірка й оцінка послуг);

- аналіз матеріалів перевірки, оформлення та видача сертифікату відповідності.

У разі бажання заявника отримати категорію (зірки), Орган з сертифікації продукції та послуг в програму обстеження засобу розміщення вносить додаткові пункти щодо перевірки відповідності готелю або аналогічного засобу розміщення вимогам ДСТУ 4269 «Класифікація готелів», для певної категорії. За результатами перевірки видається сертифікат відповідності з наданням певної категорії.

Вартість робіт з сертифікації визначається відповідно до «Правил визначення вартості робіт…», затверджених наказом Держспоживстандарту України від 10.03.1999 р. № 100. Мінімальна вартість від 1000 до 1600 грн. і залежить від кількості номерного фонду.

Тип закладу розміщення (готель, база відпочинку тощо) визначається за сукупністю загальних характерних ознак, притаманних засобу розміщення і регламентований ДСТУ 4527:2003 «Засоби розміщення. Терміни та визначення».

Орган сертифікації в Івано-Франківській області: Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»)

вул. Вовчинецька, 127, м. Івано-Франківськ

тел./факс (03422) 3-02-00, 6-68-84

e-mail: dcsms@if.ukrtel.net

http://www.ifdcsms.com.ua/


e-mail: rtic.if.ua@gmail.com

www.tourism-carpathian.com.ua
www.tourism.if.ua
RayCMS 0.1
Errors:
Logz writed:
Generation time: 0.11sec